Wordpress Eklentileri

Rest Api Nedir ?

 

REST Api nedir

Genel olarak REST Api, herhangi bir web uygulamasının (resim optimize, xml import uygulamaları vb…) uygulamanın belli işlevlerini, özelliklerini başka bir uygulamada kullanılabilmesi için oluşturulmuş bir modüldür denebilir.

REST, REpresentational State Transfer kısaltmasıdır.

Diğer mimari tarzlarda olduğu gibi, REST api ‘nin ayrıca bir arayüzün RESTful api olarak adlandırılması gerektiğinde karşılanması gereken 6 kılavuz sınırlaması da vardır. Bu ilkeler aşağıda listelenmiştir.

Herhangi bir zaman damgasında ki kaynağın durumu, kaynağın temsili olarak bilinir. Bir veriyi, verileri tanımlayan meta verileri ve istemcilerin bir sonraki istenen duruma geçmelerinde yardımcı olabilecek hiper medya bağlantılarını içerir.

Bir gösterimin veri formatı bir ortam türü olarak bilinir. Ortam türü, bir gösterimin nasıl işleneceğini tanımlayan bir belirtimi tanımlar.

Gerçekten REST api, köprü metni gibi görünür. Her adreslenebilir bilgi birimi, açık bir şekilde (örneğin, link ve id nitelikleri) veya dolaylı olarak (örneğin, medya türü tanımı ve temsil yapısından türetilmiş) bir adres taşır.

Köprü metni (veya hypermedia), bilgilerin eş zamanlı sunumu anlamına gelir ve bilgilerin, kullanıcının (veya otomatın) seçimleri elde ettiği ve eylemleri seçtiği uygunluğa dönüşeceği şekilde kontrol eder. Köprü metninin bir tarayıcıda HTML (veya XML veya JSON) olması gerekmediğini unutmayın. Makineler, veri formatını ve ilişki türlerini anladıklarında bağlantıları izleyebilir.

Ayrıca, kaynak gösterimleri kendi kendini tanımlayıcı nitelikte olacaktır: istemcinin bir kaynağın çalışan mı yoksa cihaz mı olduğunu bilmesi gerekmez. Kaynakla ilişkili medya türünde hareket etmelidir. Bu yüzden pratikte, bir kaynakla ilişkilendirilen bir ortam türü olan çok sayıda özel ortam türü oluşturursunuz.

Her ortam türü varsayılan bir işlem modelini tanımlar. Örneğin, HTML, köprü metni için bir oluşturma işlemini ve her bir öğenin etrafındaki tarayıcı davranışını tanımlar. GET / PUT / POST / DELETE /… kaynak yöntemleriyle, bazı medya türü öğelerinin “href özniteliğine sahip tutturucu öğeleri seçildiğinde, köprü metni bağlantısı oluşturacak” gibi bir işlem modeli tanımlayacağı gerçeği dışında hiçbir ilişkisi yoktur. CDATA kodlu href özelliğine karşılık gelen URI’da bir alma isteği çağırır (GET). ”

Kaynak Yöntemleri

REST api ile ilişkili diğer önemli şey, istenen geçişi gerçekleştirmek için kullanılacak kaynak yöntemleridir. Çok sayıda insan, kaynak yöntemlerini hatalı bir şekilde HTTP GET / PUT / POST / DELETE yöntemleriyle ilişkilendirir.

İdeal olarak, kaynak durumunu değiştirmek için gereken her şey, yöntemler ve temsilleri hangi durumda bırakacakları dahil olmak üzere, söz konusu kaynağa yönelik API yanıtının bir parçası olacaktır.

Başlangıç ​​URI’sinin (yer imi) ötesinde hiçbir ön bilgi olmadan ve hedef kitleye uygun (yani, API’yi kullanabilecek herhangi bir istemci tarafından anlaşılması beklenen) standartlaştırılmış medya türlerinin ötesinde bir REST API’si girilmelidir.

Bu noktadan itibaren, tüm uygulama durumu geçişleri, alınan temsillerde bulunan veya kullanıcının bu sunumları manipule etmesiyle ima edilen sunucu tarafından sağlanan seçeneklerin istemci seçimi tarafından yönlendirilmelidir. Geçişler, istemcinin her ikisi de anında geliştirilebilecek (örneğin, talep üzerine kod) medya türleri ve kaynak iletişim mekanizmaları hakkındaki bilgileri belirleyebilir (veya bunlarla sınırlı olabilir).

[Buradaki başarısızlık, bant dışı bilgilerin köprü metni yerine etkileşimi sağladığını gösteriyor.]

RESTful API’ler oluştururken size yardımcı olacak bir başka şey, sorgu tabanlı API sonuçlarının, sorgu kaynakların tanımlanmasının yerini almadığı için orijinal kaynak temsilleri dizileriyle değil, özet bilgilerle bağlantıların bir listesiyle gösterilmesi gerektiğidir.

REST ve HTTP aynı değil!

Birçok insan HTTP’yi REST ile karıştırıyor. REST ve HTTP aynı şey değil.

Daha Fazla Göster

BlogModu

WordPress Temaları , Wordpress eklentileri ve Seo hakkında detaylı bilgileri paylaşmak amacı ile blogmodu.com kurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu